Parafia Św. Wojciecha w Przasnyszu

Radio Maryja

Maryjo, Królowo Polski – 
módl się za nami

Akt osobistego oddania się Matce Bożej!

Maryjo Niepokalana, zawsze Dziewico!  Z wdzięcznością wspominając dzień, w którym oddałem(am) się całkowicie do Twojej dyspozycji, proszę Cię dzisiaj na nowo : posługuj się mną wedle Twojej woli. Uczyń ze mnie posłuszne narzędzie w Twoich dłoniach, o Matko Chrystusa i Matko Kościoła, dla ratowania dusz ludzkich w Ojczyźnie naszej i w całym świecie.

Matko Najświętsza spraw, bym codziennie ponawiając całkowite oddanie się Tobie, stawał(a) się coraz bardziej Twoją pomocą dla sprawy Chrystusa na ziemi. Amen

,,MARYJO, GWIAZDO EWANGELIZACJI, PROWADŹ NAS,
PROWADŹ RADIO MARYJA I BĄDŹ JEGO OPIEKUNKĄ’’
Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II, Watykan, 23 III 1994r.

I. O powstaniu naszego koła.

Wielu wiernych z Przasnysza i okolic od dawna doskonaliło swoje życie duchowe. Duża ich grupa skupiła się wokół działającego od 8 grudnia 1991r. ,,Radia Maryja’’ z Torunia, prowadzonego przez

Zgromadzenie Redemptorystów. Założycielem radia jest Ojciec Tadeusz Rydzyk. W Przasnyszu, słuchacze tej ewangelizacyjnej rozgłośni, zorganizowali się, podobnie jak w wielu innych miejscowościach, w Koło Przyjaciół Radia Maryja. Od 1999r. przasnyskie KPRM spotykało się u Ojców Pasjonistów w Parafii p.w. św. Stanisława Kostki. Prowadzenie kroniki Koła datuje się na 21.03.2001r. i rejestruje działalność w ówczesnej siedzibie do 26.12.2003r. Z dniem 27.12.2003r. Koło przenosi się do parafii farnej p.w. Św. Wojciecha.

Od początku istnienia Koła do 25.02.2007 r. jego opiekunem był Stanisław Kołakowski. Po nim kierowanie przejęła pani Teresa Szymańska. Ze strony duchownej Koło podlegało u Ojców Pasjonistów Przeorowi Ojcu Leonowi, a potem Ojcu Piotrowi. W parafii farnej wspierał nas Ksiądz Proboszcz Franciszek Różański. Przasnyskie Koło Przyjaciół Radia Maryja, jak dotychczas, dwukrotnie gościło u siebie Radio Maryja i Telewizję Trwam. Pierwsza bezpośrednia transmisja miała miejsce u Ojców Pasjonistów w 2003r., druga zaś w kościele św.  Wojciecha 18.09.2006r.

W 2013 roku, po pewnym okresie słabszej działalności, nastąpiło jej ożywienie. 27.02.2013r. za Pontyfikatu Ojca Świętego Benedykta XVI, udało się utworzyć, w nowej formule, Międzyparafialne Koło Przyjaciół Radia Maryja. Na jego czele zgodził się stanąć pan Tomasz Osowski. Ksiądz Proboszcz Andrzej Maciejewski  cały czas wspiera działalność naszej grupy. Do Koła zgłosiło się 25 osób. Mamy nadzieję, że nasze koło będzie dobrze działało i skupiało  wiele osób zainteresowanych wspieraniem katolickich mediów.

II. KONTAKT Z OPIEKUNEM MIĘDZYPARAFIALNEGO KOŁA PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA

Tomasz Osowski     tel.kom.691-651-333; email: 
t-osowski@wp.pl

III. PROGRAM DZIAŁANIA KOŁA PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA

1.Formacja członków Koła

  • Modlitwa, czytanie czasopism i książek religijnych;
  • Rozprowadzenie i zachęcanie do czytanie miesięcznika ‘’Rodzina Radia Maryja’’ i ‘’Naszego Dziennika’’ (rozpalanie serc ku Najświętszej Maryi Pannie, rozmodlenie, budzenie i pielęgnowanie patriotyzmu)

2.Budzenie zamiłowania do modlitwy różańcowej wśród dzieci; ‘’ nieustanny Różaniec’’ w intencji Ojca Świętego i Ojczyzny; Podwórkowe Kółka Różańcowe.

3.Zadania zlecone przez Ks. Proboszcza.

4.Cotygodniowe spotkania modlitewno-formacyjne.

5.Msza Święta raz w miesiącu w intencji Ojca Świętego, Ojczyzny, Radia Maryja i Naszej parafii. Po Mszy Świętej prelekcja na temat uzgodniony z ks. Proboszczem.

6.Organizowanie pielgrzymek.

7.Budowanie jedności naszej Parafii poprzez włączenie się do wspólnych działań wszystkich Grup istniejących przy Parafiach.

8.Działalność religijno-moralna w Parafii uzgadniana będzie zawsze z aktualnym ks. Proboszczem.

IV. ZDARZYŁO SIĘ

  • 7 kwietnia 2013r.- wyjazd autokarowy do Rybna k. Sochaczewa do Wspólnoty Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia i Niepokalanowa oraz Żelazowej Woli. Wyjazd był współorganizowany przez MKPRM.
  • 14 kwietnia 2013r. – wyjazd do Płocka na Marsz Pamięci
  • 8 czerwca- wyjazd do Częstochowy na Mszę Świętą Wspólnoty Przymierza Rodzin ,,Mamre’’
  • 14 lipca- XXI Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja do Częstochowy

V. ZAPROSZENIE DO WSPIERANIA RADIA MARYJA I INNYCH DZIEŁ:

Cieszymy się, że słuchasz Radia Maryja, że oglądasz Telewizję Trwam. Ale, czy już pomagasz tym mediom?

Numer konta Radia Maryja:
Bank Pocztowy S.A. 1/O Toruń
Nr 7712011202565111320000003
z dopiskiem: DAR NA CELE KULTU RELIGIJNEGO

VI. STAŁE ZAPROSZENIE

Międzyparafialne Koło Przyjaciół Radia Maryja serdecznie zaprasza kolejne osoby do przyłączenia się do grupy wspierających Radio Maryja.

Jeśli dewiza Bóg-Honor-Ojczyzna nie jest Ci obca, przyjdź do nas i bądźmy już razem.