Parafia Św. Wojciecha w Przasnyszu

Koła Żywego Różańca

Koło Żywego Różańca Oazy Dzieci Bożych-
2018
PATRON- Św. Dominik Savio
1. Kowalczyk Wiktoria- zelatorka
2. Malinowska Julia
3. Olbryś Mateusz
4. Góralczyk Gabriela
5. Osiecki Jerzy
6. Królikowska Maja
7. Perzyna Maja
8. Jaśkiewicz Maria
9. Stefański Jan
10. Wróbel Weronika
11. Radomska Julita
12. Kowalczyk Filip
13. Świątecka Maja
14. Walczewska Klara
15. Walczewski Kacper
16. Lubińska Oliwia
17. Wielechowska Urszula
18.Wielechowski Mateusz
19. Perzyna Jolanta
20. Perzyna Aldona

„Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny” (Orędzie Matki Bożej w Fatimie 13.05.1917).

Wszyscy ludzie dobrej woli mogą i powinni odmawiać różaniec każdego dnia. Mogą oni modlić się nie tylko w kościele przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, lecz także ukrytym w tabernakulum, w kręgu rodzinnym jak również w samotności, w drodze i podróży. Różaniec jest modlitwą, która jest najbardziej dostępna dla wszystkich: bogatych i biednych, mądrych i nie wykształconych. Modlitwa różańcowa powinna być dla każdego jakby chlebem duchowym, aby za jej pomocą pogłębiać i rozgrzewać w ludziach wiarę, nadzieję i miłość.

Informacje

Spotkania z proboszczem odbywają się w I piątek miesiąca po wieczornej mszy. Wszyscy modlimy się cały miesiąc w tej samej intencji.

W listopadzie są dwie intencje:

  • za dusze w czyśćcu cierpiące
  • za Ojczyznę

Parafialne Koła Żywego Różańca

1.KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA (ZAKOCIE):

  1. ZELATORKA: Pani Halina (29) 597 02 62
  2. Spotkania w 1-szą niedzielę miesiąca o godz. 15.00

2.KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA (PRZASNYSZ)

  1. ZELATORKA: Pani Melania

3.KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA (PRZASNYSZ)

  1. ZELATORKA: Pani Jadwiga (29/ 752 42 74)

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA ROK 2014 

Styczeń 

Intencja ogólna: Aby był promowany autentyczny rozwój gospodarczy, szanujący godność wszystkich ludzi i wszystkich ludów.

Intencja misyjna: Aby chrześcijanie różnych wyznań mogli podążać do jedności, której pragnie Chrystus.

Luty 

Intencja ogólna: Aby mądrość i doświadczenie osób w podeszłym wieku były uznawane w Kościele i w społeczeństwie.

Intencja misyjna: Aby kapłani, zakonnicy i świeccy wielkodusznie współpracowali w misji ewangelizacyjnej.

Marzec 

Intencja ogólna: Aby we wszystkich kulturach były szanowane prawa i godność kobiet.

Intencja misyjna: Aby liczni młodzi ludzie odpowiedzieli na wezwanie Pana do poświęcenia życia głoszeniu Ewangelii.

Kwiecień 

Intencja ogólna: Aby rządzący promowali ochronę świata stworzonego i sprawiedliwy podział dóbr i zasobów naturalnych.

Intencja misyjna: Aby zmartwychwstały Pan napełnił nadzieją serca osób doświadczanych przez ból i chorobę.

Maj 

Intencja ogólna: Aby środki przekazu były narzędziami w służbie prawdy i pokoju.

Intencja misyjna: Aby Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, kierowała misją Kościoła, głoszącego Chrystusa wszystkim narodom.

Czerwiec 

Intencja ogólna: Aby osoby bezrobotne znalazły wsparcie i zatrudnienie, którego potrzebują, by godnie żyć.

Intencja misyjna: Aby Europa odnalazła swoje chrześcijańskie korzenie dzięki świadectwu wiary wierzących.

Lipiec 

Intencja ogólna: Aby uprawianie sportu było zawsze okazją do umacniania braterstwa i rozwoju ludzkiego.

Intencja misyjna: Aby Duch Święty wspierał dzieło świeckich, którzy głoszą Ewangelię w krajach najuboższych.

Sierpień 

Intencja ogólna: Aby uchodźcy, zmuszeni do opuszczenia swoich domów z powodu przemocy, znaleźli wielkoduszną gościnę, i by ich prawa były chronione.

Intencja misyjna: Aby chrześcijanie w Oceanii głosili z radością wiarę wszystkim ludom kontynentu.

Wrzesień 

Intencja ogólna: Aby niepełnosprawni umysłowo otaczani byli miłością i pomocą, których potrzebują, by godnie żyć.

Intencja misyjna: Aby chrześcijanie, natchnieni Słowem Bożym, angażowali się w służbę ubogim i cierpiącym.

Październik

Intencja ogólna: Aby Pan dał pokój najbardziej udręczonym przez wojnę i przemoc regionom świata.

Intencja misyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny rozbudził w każdym wierzącym pasję i gorliwość, by nieść Ewangelię całemu światu.

Listopad 

Intencja ogólna: Aby osoby, które cierpią z powodu samotności, zaznały bliskości Boga i wsparcia ze strony braci.

Intencja misyjna: Aby młodzi seminarzyści, zakonnicy i zakonnice mieli mądrych i dobrze przygotowanych formatorów.

Grudzień 

Intencja ogólna: Aby narodziny Odkupiciela przyniosły pokój i nadzieję wszystkim ludziom dobrej woli.

Intencja misyjna: Aby rodzice, przekazując dzieciom cenny dar wiary, byli autentycznymi ewangelizatorami.